Alumni

ALUMNI KLUB VISOKE ŠKOLE UNION U MOSTARU

Alumni Klub je dobrovoljno udruženje svih studenata koji su završili studije ili još studiraju na
Visokoj školi UNION U MOSTARU.


Namjena osnivanja Alumni kluba je uspostavljanje aktivne komunikacije, jačanja veza i
poznanstava studenata i Visoke škole.


Primarni cilj tih interakcija jeste inicirati i održavati saradnju između Visoke škole i njenih
studenata. Sekundarni cilj je omogućivanje budućih poslovnih prilika, organiziranja i saradnje
sa širom društvenom zajednicom, unapređenje akademskih vještina te organizacije
godišnjica, proslava, konferencija, seminara i putovanja.


Ishod tih ciljeva jeste da Alumni Klub omogući svim članovima da prošire i ubrzaju
mogućnost profesionalne i lične nadogradnje.


UVJETI ČLANSTVA
Članovi Alumni Kluba mogu biti svi studenti ove visokoškolske ustanove. Nadalje, članovi
mogu postati i zainteresirani građani koji žele biti dio akademske zajednice koja djeluje i
obrazuje u nekoliko oblasti. Članom Alumni Kluba se postaje dobrovoljnim popunjavanjem
online prijave, a članstvo je besplatno.
ONLINE PRIJAVA

Share on twitter
Share on linkedin