Studijski smjer Kriminalističko policijski smjer 180 odnosno 240 ECTS

Uvjeti za upis na i ciklus studijskog programa Sigurnosne studije određeno je odredbama Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K. Pravo na status studenta i upis na visokoobrazovnu ustanovu imaju sve osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu u BiH, kao i osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu u inozemstvu. Učenici koji su srednju školu završili u inozemstvu podnose visokoobrazovnoj ustanovi obrazovne isprave i rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak u tijeku dostavljaju dokaz o podnesenom zahtjevu. Visoka škola UNION U MOSTARU – Mostar će osigurati pristup studiju stranim državljanima i osobama bez državljanstva sukladno načelima europskog sustava visokog obrazovanja, osiguravajući studij pod istim uvjetima kao i državljanima BiH. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati državljani BiH i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općih obrazovnih predmeta u gimnaziji ili srodnoj školi. Studentima drugih visokoškolskih ustanova može se omogućiti prelazak na ovaj studijski program pod uvjetima i postupkom propisanim internim aktima visoke škole, sukladno Zakonu.
 
   Stručno zvanje koje se stječe po završetku studija
 
   Završetkom prvog ciklusa studijskog programa Sigurnosne studije, studijski smjer: Kriminalističko policijski studij student stiče akademsku titulu:
 

  1. PRVOSTUPNIK (BACHELOR) KRIMINALISTIKE – 180 ECTS
  2. PRVOSTUPNIK (BACHELOR) KRIMINALISTIKE – 240 ECTS

PDF fajl