Natječaj za upis 2022./23.

Union u mostaru

Temeljem odredbi članka 54. Zakona o visokom obrazovanju HNK („Narodne novine HNŽ“, br. 4/12) i suglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj : 05-03-34-1288-1/22, te članka 52. Statuta Visoke škole UNION U MOSTARU, Senat jednoglasno donosi: 

 ODLUKU
o upisu studenata u akademskoj 2022./2023. godini

Članak 1.

Određuju se upisne kvote za upis studenata u akademskoj 2022./2023. godini na prvi ciklus stručnih studija kako slijedi:
PLAN UPISA

 

 

I CIKLUS
STUDIJA

Preddiplomski
studij u trajanju 3 godine (180ECTS) ili 4 godine (240ECTS) a koji vodi do
stručnog zvanja prvostupnika/ce odgovarajućeg smjera

Studijski
program

Studijski
smjer

Broj redovitih
studenata

Broj
izvanrednih studenata

Strani
studenti

Broj studenata
na daljinu

 

UKUPNO

Uvjeti upisa

 

Katedra
sigurnosnih studija

1.    Kriminalističko policijski studij

2.    Međunarodna diplomacija i
sigurnost,

3.    Civilna zaštita,

4.    Kriminologija i socijalni rad.

20

20

10

30

80

Nema

Katedra
ekonomskih studija

1.     Poslovna ekonomija

2.     Poslovni menadžment

3.     Menadžment u zdravstvu

10

10

10

30

60

Katedra
dramskih umjetnosti-gluma

1.    Gluma

10

0

10

 

20

Katedra
prometnih studija

Cestovni
promet

10

10

10

30

60

Katedra
pravnih studija

Pravo

10

10

10

30

60

05
Opći uvjeti upisa ili nastavak studija:

Pravo sudjelovanja na Natječaju, a pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Državljani koji nisu školovanje završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini imaju pravo sudjelovanja na Natječaju i prije okončanja postupka priznavanja (nostrifikacije) i ekvivalencije javne isprave, no dužni su dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva procesa priznavanja inostranih obrazovnih svjedodžbi ili diploma.
Izvedba studijskih smjerova izvoditi će se ukoliko se ispune minimalne upisne kvote, a u slučaju većeg broja prijava za upis uzeti će se u razmatranje postignuti uspjeh u prethodnom školovanju.

Napomena: Na svim studijskim smjerovima realizirat će se samo oni studijski smjerovi koji budu imali optimalan broj polaznika za održavanje nastave.

Uz prijavu za upis (može se preuzeti u prostorijama studentske referade ili na službenoj stranici: http://unionmostar.ba potrebno je dostaviti sljedeće:
 

  1. Izvod iz matične knjige rođenih,
  2. Preslik osobne iskaznice ili putne isprave,
  3. Dvije fotografije (4×6 cm),
  4. CIPS uvjerenje o prebivalištu ili boravištu,
  5. Kratki životopis,
  6. Originalan ili ovjeren preslik svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
  7. Uplatnicu od 150 KM na ime upisnine,
  8. Uplatnicu od 100 KM na ime korištenja platforme za učenje na daljinu.

Pristupnici koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od studija
navedenih  u  Natječaju,  trebaju  dostaviti  i  dokumente  o  prethodno  završenim  ciklusima  ili  razdobljima  studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).

Prijave  za  upis  sa  potrebnom  dokumentacijom moguće  je  dostaviti  poštom preporučeno na  adresu:

Zalik b.b. 88000 Mostar uz naznaku „Prijava na Natječaj“ ili predati osobno u studentskoj referadi svakim radnim danom između 8:00 i 16:00 sati.

Prijave za upis primaju se: I rok: od 01.07.2022. do 15.07.2022. II rok: od 22.08.2022. do 30.09.2022

Prijave za upis primati će se samo za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon okončanja upisnog roka.

Molimo Vas da na slijedećim linkovima skinete potrebe dokumente

Prijava za upis

Matični list

Prijavni list

Semestralni obrazac

Share on twitter
Share on linkedin