Opći akti i pravilnici

Pravilnik o prijevremenom završetku studija

Pravilnik o priznavanju visokoškolskih diploma 

Pravilnik o provodenju postupka samoevaluacije i metodologiji izvjescivanja 

Pravilnik o sadržaju diploma 

Pravilnik o studiranju 

Pravilnik o zaštiti od požara 

PRAVILNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE I METODE SAMOVREDNOVANJA

Eticki kodeks 

Poslovnik o radu Senata 

Poslovnik o radu UV 

Pravilnik o bibliotekama 

Pravilnik o izboru u zvanja 

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 

Pravilnik o izradi završnog rada 

Pravilnik o podnošenju žalbi i primjedbi od strane studenata 

Pravilnik o postupku predlaganja novih i izmjene postojećih studijskih programa

Karakteristike Bolonjskog procesa

Zakon o Visokom Obrazovanju HNK