Poziv na 5. međunarodnu konferenciju MASTA 2021

S zadovoljstvom vas pozivamo na 5. međunarodnu konferenciju „MASTA 2021 Mostar“, koja će se održati 10.12.2021. godine u organizaciji Univerziteta modernih znanosti – CKM, Mostar i Visoke škola UNION u Mostaru, a u suradnji sa Defendologija centrom iz Banja Luke i udruženjom „Sport za sve“ iz Banja Luke. S ciljem razmjene znanja, iskustva i prakse, pozivamo znanstvenike, istraživače, praktičare, i stručnjake da prijave svoje radove iz sljedećih oblasti: Pravo, Ekonomija (menadžment, poslovna informatika, računovodstvo i revizija, Sigurnost (kriminalistika, međunarodno pravo, diplomacija, privatna sigurnost, civilna zaštita), Turizam (turizam i hotelijerstvo), Zdravstvo (farmacija, nutricionizam i zdravlje) i Promet.

Više informacija možete pronaći na slijedećem LINKU.

Share on twitter
Share on linkedin