Aktuelna školarina na Visokoj školi UNION u Mostaru:

* ŠKOLARINA ZA PRVU GODINU………………………………………………..PITATI U REFERADI
* ZA OSTALE GODINE…………………………………………………………………3.000.KM     (u ratama ili cjelini)
* ŠKOLARINA ZA SVE GODINE SMJER GLUMA………………………….10.000KM

NAKNADE 

* UPIS U SVAKU GODINU STUDIJA……………………………………………………….150KM
* NAKNADA ZA KORIŠTENJE PLATFORME ZA UČENJE NA DALJINU…..100KM