Tijela visoke škole

Visoka škola UNION MOSTAR

Opis tijela visoke škole

Visoka škola UNION MOSTAR svoju organizacijsku strukturu temelji na suvremenim sveučilišnim i poslovnim principima prilagođenim studentima, poštujući najviše standarde. Osnovni organigram visoke škole UNION MOSTAR čini:

Organe visoke škole UNION u Mostaru čine:

Upravno vijeće

Senat

Ravnatelj

katedre

Studentska služba

Administrativni ured i tajništvo

Biblioteka